Lovely Day


When I wake up in the morning
love
and the sun light hurts my eyes

And something without worning
love
bears heavy on my mind
Then I look at you and the world's alright with me

Just one look at you and I know it's gonna be -

A lovely day - lovely day
lovely day
lovely day
lovely day

Lovely day
lovely day
lovely day
lovely day
A lovely day - lovely day
lovely day
lovely day
lovely day

Lovely day
lovely day
lovely day
lovely day

When the day that lies ahead of me seems impossible to face

And someone else instead of me always seems to know the way
Then I look at you and the world's alright with me

Just one look at you and I know it's gonna be -

A lovely day - lovely day
lovely day
lovely day
lovely day

When the day that lies ahead of me seems impossible to face

A lovely day - lovely day
lovely day
lovely day
lovely dayCaptcha
Liedje Bill Withers Lovely Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lovely Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Withers Lovely Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lovely Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.