Songtekst van Bobby Sherman: Julie, Do Ya Love Me

Julie, Do Ya Love Me


Julie, Do Ya Love Me
Bobby Sherman
- written by Tom Bahler
- as recorded by Bobby Sherman
- entered the Billboard Top 40 the week of August 15, 1970 and
stayed for 13 weeks, peaking at #5 the week of September 19, 1970

Bein' alone at night makes me sad, girl
Yeah, it brings me down all right
Tossin' and turnin' and freezin' and burnin'
And cryin' all through the night

Whoa-oh
Julie, Julie, Julie, do ya love me?
Julie, Julie, Julie, do ya care?
Julie, Julie, are ya thinkin' of me?
Julie, Julie, will ya still be there?

We had so much fun together
I was sure that you were mine
But leavin' you, baby, is drivin' me crazy
It's got me wonderin' all the time

Whoa-oh
Julie, Julie, Julie, do ya love me?
Ah, Julie, Julie, Julie, do ya care?
Julie, Julie, are ya thinkin' of me?
Julie, Julie, will ya still be there?

Honey, you cried the day I left you
Even though we knew I couldn't stay
But baby, remember, I'll be back September
But till then I'll write you every day

Whoa-oh
Julie, Julie, Julie, do ya love me?
Ah, Julie, Julie, Julie, do ya care?
Come on, Julie, Julie, are ya thinkin' of me?
Julie, Julie, will ya still be there?

Oh-oh
Julie, Julie, Julie, do ya love me?
Ah, Julie, Julie, Julie, do ya care?
Julie, Julie, are ya thinkin' of me?
Julie, Julie, will ya still be there?Captcha
Liedje Bobby Sherman Julie, Do Ya Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Julie, Do Ya Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Sherman Julie, Do Ya Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Julie, Do Ya Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.