Poison


Disc go down late last night
Spinnin' room don't feel right
Spirits they all laugh at me
'Cause of my stupidity
Cold sweat on my brow
Feel it comin' up right now
Alaman-left to the powder room
Steppin' in time to a banjo tune

Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me

I can't focus, I can't see
TV don't make sense to me
Bubblin' crude comin' up fast
I swore that drink would be my last
Oh, my goodness, oh, my dear
Banjo pickin's all I hear
Spinnin' worlds gotta give
For tomorrow can't forgive

Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me

Disc go down late last night
Spinnin' room don't feel right
Spirits they all laugh at me
'Cause of my stupidity
Oh, my goodness, oh, my dear
Banjo pickin's all I hear
Cold sweat on my brow
Feel it comin' up right now

Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of meCaptcha
Liedje Br5-49 Poison is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Poisonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Br5-49 Poison downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Poison in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.