Poison


Disc go down late last night
Spinnin' room don't feel right
Spirits they all laugh at me
'Cause of my stupidity
Cold sweat on my brow
Feel it comin' up right now
Alaman-left to the powder room
Steppin' in time to a banjo tune

Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me

I can't focus, I can't see
TV don't make sense to me
Bubblin' crude comin' up fast
I swore that drink would be my last
Oh, my goodness, oh, my dear
Banjo pickin's all I hear
Spinnin' worlds gotta give
For tomorrow can't forgive

Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me

Disc go down late last night
Spinnin' room don't feel right
Spirits they all laugh at me
'Cause of my stupidity
Oh, my goodness, oh, my dear
Banjo pickin's all I hear
Cold sweat on my brow
Feel it comin' up right now

Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of me
Poison, get thee out of meCaptcha
Piosenkę Br5-49 Poison przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Poison, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Poison. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Br5-49 Poison w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.