My Very Own Apple Tree


Sitting underneath the apple tree
I'm wiping all the dirt right off my knees
But, I don't mind

Mr deer is looking down at me
He says I've lost all of my dignity
But, I knew that long before he did

Spent a long time breathing dust inside of me
Mr deer is becoming my enemy
In a way, this has become my second home
Not everyone has a tree of their own

I'm sitting underneath the apple tree
The sun is draining all my energy
But, I don't care

I've been sittin' down for 13 years
Father told me I need to change gears
But, I can't seem to get motivated

I spent a long time breathing dust inside of me
[REPEAT CHORUS]

I'm sitting underneath the apple tree
I'm painting pictures in my memory
But, I've lost my brush

Sitting underneath the apple tree
The sun is draining all my energy
And, I can't seem to get motivated

[REPEAT CHORUS]Captcha
Liedje Bracket My Very Own Apple Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Very Own Apple Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bracket My Very Own Apple Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Very Own Apple Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.