Songtekst van Brenda Lee: I'll Always Be In Love With You

I'll Always Be In Love With You


Sweetheart if you should stray a million miles away I'll always be in love with you
And though you'll find such bliss in someone else's kiss
I'll always be in love with you
I can't do anymore I've tried so hard to please
But let me thank you for such tender memories
I wish you happiness but for me sweetheart I guess I'll always be in love with you
[ sax ]
I'd like to wish you happiness but for me sweetheart I guess
I'll always be in love with youCaptcha
Liedje Brenda Lee I'll Always Be In Love With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Always Be In Love With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brenda Lee I'll Always Be In Love With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Always Be In Love With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.