All Alone Am I


All alone am I ever since your goodbye
All alone with just a beat of my heart
People all around but I don't hear a sound
Just the lonely beating of my heart

No use in holding other hands
For I'd be holding only emptiness
No use in kissing other lips
For I'd be thinking just of your caress

All alone am I ever since your goodbye
All alone with just a beat of my heart
People all around but I don't hear a sound
Just the lonely beating of my heart

No other voice can say the words
My heart must hear to ever sing again
The words you used to whisper low
No other love can ever bring again

All alone am I ever since your goodbye
All alone with just a beat of my heart
People all around but I don't hear a sound
Just the lonely beating of my heart
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Brenda Lee All Alone Am I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Alone Am Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brenda Lee All Alone Am I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Alone Am I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.