Never Stop


If we believe in the power
That's deep within
We can forever change this world
And if we imagine
That dreams can really come true
Faith will take us to the top
Faith will take us to the top

Refrain:
Never stop fighting
Never stop dreaming
Never stop trying
Don't give up
Never stop thinking
Wishful thinking
Cause if we really wanna win
Never stop

Let's stay together
Whatever might come our way
Hand in hand we'll stand
Until the end (3x)
(We'll stand until the end)

Never stop fighting
Never stop dreamng
Never stop trying
Dont' give up
Never stop thinking
Wishful thinking
Cause if we really wanna win
If we really wanna win (3x)

Here we come
Spread the world
we gonna fight
And we gonna win (yeah)
Side by side you and I
We'll never stop
Never stop

RefrainCaptcha
Liedje Bro'Sis Never Stop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Stopmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bro'Sis Never Stop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Stop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.