Before It Explodes


It's not a question of love,
Cause our love has never changed
But all the little things keep piling up,
And life keeps getting in the way

Don't make this harder than it is,
We both knew it'd come to this
Better now than in a year,
With lots of tears,
And we both hate each other
The fuse has already left,
So how about a final kiss?
And just let it go

Stop the madness,
Before it explodes!
Before it's out of our control
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes

Some things we won't understand,
And we're both so tired of being misunderstood
So let's just turn and walk away,
And hold on to what was good

Don't make this harder than it is,
We both knew it'd come to this
Better now than in a year,
With lots of tears,
And we both hate eachother
The fuse has already left,
So how about a final kiss?
And just let it go

Stop the madness,
Before it explodes!
Before it's out of our control
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes

Before it explodes!
Before it's out of our control
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodesCaptcha
Liedje Bruno Mars Before It Explodes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Before It Explodesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Before It Explodes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Before It Explodes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.