Circles


Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Got me going in circles c-circles
Tell me what I'm supposed to do
You got me up at night
Feeling like
You won't come thru
Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Round and r-r-r-round we go (x2)
Round and r-r-r-round
I'm goin' in circles c-circles
Please girl!

I give you everything, but, it's not enough
You started being easy but lately you've made it rough (for us)
You say you need me but then turn me away
Got me oh so confused, should I leave or should I stay?
(Baby tell me what you want) Alittle more time
(Baby tell me what you need) Baby all your love
(How far you tryna go?) All the way
(Girl I just don't know) Make up your mind

Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Got me going in circles c-circles
Tell me what I'm supposed to do
You got me up at night
Feeling like
You won't come thru
Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Round and r-r-r-round we go (x2)
Round and r-r-r-round
I'm goin' in circles c-circles
Please girl!

Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Got me going in circles c-circles
Tell me what I'm supposed to do
You got me up at night
Feeling like
You won't come thru
Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Round and r-r-r-round we go (x2)
Round and r-r-r-round
I'm goin' in circles c-circles
Please girl!

Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Got me going in circles c-circles
Tell me what I'm supposed to do
You got me up at night
Feeling like
You won't come thru
Got me going in circles c-circles
My heart is dizzy from you
Round and r-r-r-round we go (x2)
Round and r-r-r-round
I'm goin' in circles c-circles
Please girl!Captcha
Liedje Bruno Mars Circles is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Circlesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Circles downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Circles in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.