Count On Me


If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light to guide you

Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need

You can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah

Woooooooh, Woooooooh
Yeah, Yeah

If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep,
I'll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me,
Everyday I will remind you, ohh

Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need

You can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah

Wooooooh, Wooooooh
Yeah, Yeah

You'll always have my shoulder when you cry
I'll never let go, never say goodbye

You know you can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah

Oohhhh, ohhhhh
You can count on me cause I can count on youCaptcha
Liedje Bruno Mars Count On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Count On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Count On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Count On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.