Grenade


Easy come, easy go
That's just how you live, oh
Take, take, take it all
But you never give
Should've known you was trouble
From the first kiss
Had your eyes wide open
Why were they open?

[Bridge]

Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love
Is all I ever asked
Cause what you don't understand
Is

[Chorus]

I'd catch a grenade for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on the blade for you (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you (yeah, yeah, yeah)
You know I'd do anything for you (yeah, yeah, yeah)
I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

No, no, no, no

Black, black, black and blue
Beat me 'til I'm num
Tell the devil I said "Hey" when you get back to where you're from
Mad women, bad women
That's just what you are
Yeah, you smile in my face then rip the brakes out my car

[Bridge]

Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, yes you did
To give me all your love
Is all I ever asked
Cause what you don't understand
Is

[Chorus]

I'd catch a grenade for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on the blade for you (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you (yeah, yeah, yeah)
You know I'd do anything for you (yeah, yeah, yeah)
I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

If my body was on fire
You would watch me burn down in flames
You said you loved me, you're a liar
Cause you never ever ever did, baby

But, darling, I'd still catch a grenade for you
Throw my hand on the blade for you
I'd jump in front of a train for you
You know I'd do anything for you

I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes I would die for you baby
But you won't do the same
No, you won't do the same
Oh, you never do the same

No, you won't do the same
You wouldn't do the same
Ooh, you'd never do the same
Oh, no no noCaptcha
Liedje Bruno Mars Grenade is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grenademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Grenade downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grenade in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.