Sex Symbols' Bullshit


Too many stars pretend to be
Champions of sex, the best you can see
Shaking their ass, licking their lips
And screaming like spastics " I love big tits"

They are giving bullshit, they never die
Barking dogs will never hits!

New disco music and sex into rhymes
They never say they fall all the times
Thousands of girls are seeking big 'dicks'
But no star has got it: that's really shit

Why don't you pretend a trial of strength
Not for their muscles, not for the lenght
Two minutes of sex for them it's a lot
Believe they are nothing that's why they stopCaptcha
Liedje Bulldozer Sex Symbols' Bullshit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sex Symbols' Bullshitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bulldozer Sex Symbols' Bullshit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sex Symbols' Bullshit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.