Get Up Stand Up


Get up stand up stand up for your rights
Get up stand up, dont give up the fight (Rep)

Preacher mall dont tell me
Heaven is under the earth
I know you dont know what life is really worth
Its not all that glitter is gold
And half the history has never been told
And now that the children have seen the light
They're gonna stand up for their rights

Get up stand up, stand up for your rights
Get up stand up, dont give up the fight (rep)

Pastor deacon we're tired a hearing
Great God gonna come from the sky
Taking away every living things
That's a whole bag of lies
Cause if you knew what life is worth
You would look for yours on earth
And now that the children have seen the light
They're gonna stand up for their rights

Get up stand up, stand up for your rights
Get up stand up, dont give up the fight (Rep)

We're sick and tired of your conmen game
Dying and go to heaven in Lord Jesus name
We know and we've come to
Overstand that the creator is a Living One
You could have fooled some people sometime
But you can't fool all the people all the time
And now that the children have seen light
They're gonna stand up for their rights

Get up stand up stand up for your rights
Get up stand up, dont give up the fight (Rep)Captcha
Liedje Bunny Wailer Get Up Stand Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Up Stand Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bunny Wailer Get Up Stand Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Up Stand Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.