Runaway Brain


Senses takes off from the world outside
Exposed enough, it's to hide
A life that was confined in a liar
All alone nothing to share

Crisis will no longer exist
In your mind that's full of mist
Relief and heal can sure be gained
Following after the runaway brain

Act no more just lie down still
Do keep warm stay away from the chill
Run away, away from the past
Catch up the time, catch it up fast

Do not step over the line again
Do go as far as your runaway brain
What will happen to our dear old friend?
We assure you all there won't be no happy end

You're growing fast from the past
You're growing fast from the past

Senses takes off from the world outside
Exposed enough, it's to hide
A life that was confined in a liar
All alone nothing to share

Crisis will no longer exist
In your mind that's full of mist
Relief and heal can sure be gained
Following after the runaway brainCaptcha
Liedje Cadaver Runaway Brain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Runaway Brainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cadaver Runaway Brain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Runaway Brain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.