Come And Fill Me Up


I can feel you flowing through me
Holy Spirit come and fill me up
Come and fill me up

Love and mercy fill my senses
I am thirsty for your presence Lord
Come and fill me up
Lord let your mercy wash away
All of my sin
Fill me completely with your love
Once again

I need you
I want you
I love your presence
I need you
I want you
I love your presenceCaptcha
Liedje Cadet Come And Fill Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come And Fill Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cadet Come And Fill Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come And Fill Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.