Land Of The Living


Before you Lord, I now renew my vow
I'll follow you until I reach your house
I'm giving my life for
The life you're giving Lord

I'm living for the land of the living
My hunger only knows
The Bread of Life
Your table always entertains my eyes

All of me is zealous for you
All of me is yoursCaptcha
Liedje Cadet Land Of The Living is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Land Of The Livingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cadet Land Of The Living downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Land Of The Living in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.