Can You Feel It Baby


Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh ohooooooo
Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh ohooooooo

Baby when you move your body
I feel it all over, all over

I'm so glad boy that you are next to me
No-one else can make it right
Make it right, make it right, make it right , make it right
Again again again again

Can you feel it baby
Can you feel it baby
Can you feel it baby, feel the juice
Can you feel it baby
Can you feel it baby
Can you feel it baby, feel the juiceCaptcha
Liedje cappella Can You Feel It Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can You Feel It Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje cappella Can You Feel It Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can You Feel It Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.