Do You Run Away Now


Why do you runaway now?
Why do you runaway now?

Circuits activated 4x
Circuits activated
Circuits activated
Circuits activated

Why do you runaway now?
Do you run away now
You're gonna let me down, let me down
Why do you runaway now?
Do you run away now
You're gonna let me down

Anything to make you mine
Write your name across the sky
Love's about to change my heart
I'll be crazy from the start
I can't wait too long for you
I'll be crazy from the start

Jam, jam, i wanna jam, jam
Jam, jam, i wanna jam
Jam, jam, i wanna jam, jam
Jam, jam, don't runaway from me

Circuits activated
Circuits activated

I've been waiting for so long
Now i see that i was wrong
Love's about to change my heart
This heartache you put me through
Is gonna make us stay apart
I wanna see my dreams come true

Jam, jam, i wanna jam, jam
Jam, jam, i wanna jam
Jam, jam, i wanna jam, jam
Jam, jam, don't runaway from me

Why, why, why do you runaway now [away now, away now]
Why, why, why do you runaway now [away now, away now]

Circuits activated
Circuits activated

Why? [why? Why?]
Why? [why? Why?]Captcha
Liedje cappella Do You Run Away Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Run Away Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje cappella Do You Run Away Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Run Away Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.