Alright


Verse 1:
I guess I'm alright, guess I'm alright
I guess I'm doing fine, guess I doing fine
Do y' think I miss you, Do y' think I care?
Do y' think I'd lay down and die?

Chorus 1:
You never even tried,
You never even tried,

Verse 2:
Now it's about time, it's the right time
If you willed your mind, if you willed your mind
So fly on swift now, on your journey home
And you fled the nest now and you have flown

Chorus 2:
Ain't nothing you don't know,
Ain't nothing you don't know,

Bridge:
Look out to sea, and teLl me what we came here for (GLASTONBURY)
Is it what they say or is it more than we can know,

And if so Which way am I to go - Which way am I to go

Verse 3:
I guess I'm alright, guess I'm alright
I guess I'm doing fine, guess I'm doing fine
Can't see no reasons - for not pushing through
So make like the wind, that's blowing through

Chorus 3:
Ain't nothing you can do
Ain't nothing you can doCaptcha
Liedje Cast Alright is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alrightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cast Alright downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alright in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.