Green River


Well take me back down where cool water flow yeh
Let me remember things I love
Stoppin' at the log where catfish bite
walkin' along the river road at night
barefoot girls dancin' in the moonlight

I can hear the bull frog callin' me
Wonder if my rope's still hangin' to the tree
Love to kick my feet way down the shallow water
shoe fly dragon fly get back t your mother
Pick up a flat rock, skip it across Green River

Up at Cody's camp I spent my days, oh,
with flat car riders and cross-tie walkers
Old Cody, Junior took me over,
said, you're gonna find the world is smould rin
an' if you get lost come on home to Green RiverCaptcha
Liedje C.c.r. Green River is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Green Rivermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Green River downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Green River in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.