Stay With Me


Stay With Me (Unlikely) Lyrics

Sick of this mind and the games it plays
mental enemies want to push me back again
here they come running wanting me up on that
tree, crucified

(wait a minute)

Whatever words they say (me who said it)
whomever they betray (me who did it)
whenever they're awake it makes me die

There's so much on my mind, we're given so little time
there's no way to hold on as it passes by
so lead me into denial, help me forget for awhile
stay with me, please don't let go

Stay with me, please don't go
never want to be alone
stay with me, please

Sick of this mind and the games it plays
mental enemies want to push me back again
here they come running wanting me up on that
tree, crucified

(wait a minute)

Whatever words they say (me who said it)
whomever they betray (me who did it)
whenever they're awake it makes me die

There's so much on my mind, we're given so little time
there's no way to hold on as it passes by
so lead me into denial, help me forget for awhile
stay with me, please don't let go

Stay with me, please don't go
never want to be alone
stay with me, please

I don't have much else to say (unlikely)
I'd rather you go away (unlikely)
I don't need something from you (unlikely)

Though some say I will heal over time
it doesn't seem too likely
it seems unlikely
please, don't let go

Stay with me, please don't go (unlikely)
never want to be alone (unlikely)
stay with me, please (unlikely)

Stay with me, please don't go (unlikely)
never want to be alone (unlikely)
stay with me, please don't go (unlikely)
stay with me, pleaseCaptcha
Liedje Celldweller Stay With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stay With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Celldweller Stay With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stay With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.