Songtekst van Centinex: Inhuman Dissections Of Souls

Inhuman Dissections Of Souls


[Music: Martin & Andreas]
[Lyrics: Martin]

I have found the pleasure in life
Trequent with the dead
I love their devoted eyes
They never tell me lies

I crush the corpses
Crawl on the graves
The smell of death
fill my lungs

I crush the corpses
Crawl on their graves
The smell of death
fill my lungs

Tear up your organs
Eating the remains
Suck your stinking fingers
Soon I will be fed

Feel the mush upon my lips
Taste the septic bacteria
Rotten buried dead
Soon I will be fed

The maggots dwell on your skin
I rip your lovely skull
Your flesh putrid and rotten
I have found the pleasure in life

Tear up your organs
Eating the ramains
Suck your stinking fingers
Soon I will be fed

I have found the pleasure in life
Frequent with the dead
I love their devoted eyes
They never tell me liesCaptcha
Liedje Centinex Inhuman Dissections Of Souls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inhuman Dissections Of Soulsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Centinex Inhuman Dissections Of Souls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inhuman Dissections Of Souls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.