Songtekst van Charlotte Nilsson: Game Over You Win

Game Over You Win


I've been watching you
And if Im not mistaking
I've seen that something in your eyes
We all take our chances
In the games we play
We always walk a thin, thin line
But I'll keep playing the perfect loser
Coz' when I lose I win
Did you think I was blind
Standing there like a stone
When you "tilted" my heart
Just like "pinball"
When you show me that smile
The feeling begins
But when you wrap your arms around me
GAME OVER YOU WIN
Anything can happen
Playing hard to get
The winner doesn't take it all
I could keep on fighting
Just like all the rest
Never ever take a fall
But I'll keep playing the perfect loser
Coz' when I lose I win
When you wrap your arms around meCaptcha
Liedje Charlotte Nilsson Game Over You Win is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Game Over You Winmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlotte Nilsson Game Over You Win downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Game Over You Win in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.