It Was


I guess we guess are way through life
How many times do we really know for sure?
I was just hoping for the best
Then I woke up in these lovin' arms of yours
What I felt was unmistakable
When I fell for you

Chorus:

It was realIt was magic
It was calmIt was savage
It was cool as a breeze
It was warm to the touch
It was never enough
It was always too much
It did all the things love does
That's how I knew
It was

Who thought that I could laugh so loud
Then turn around and cry so many tears
I used to have so many doubts
But one by one you made them disappear
What I found was unbelievable
But I believe it's true

Repeat Chorus

You asked what I felt when you walked through the door
Was it fear?
Was it clear?
It was all that and more

Repeat chorus
That's how I knew
It wasCaptcha
Liedje Chely Wright It Was is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Wasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chely Wright It Was downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Was in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.