Universal Pussy


My my my my

Pink, yellow, blue
Sealed it in a bag
And sold it back to you
Put it on a shelf
Filed it under p
It's a universal pussy
No longer me

my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar

See it up high
You can see it down low
See it on times square
I don´t own it no more

We see it on the billboard
On you're your bedroom floor
my universal pussy
Comin´ through your door

my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar

Died it died it, I got it die, its dead it's died its now its yours

my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstarCaptcha
Liedje Chicks On Speed Universal Pussy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Universal Pussymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chicks On Speed Universal Pussy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Universal Pussy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.