Songtekst van China Crisis: Temptation's Big Blue Eyes

Temptation's Big Blue Eyes


They push and pull you through
And try to change your attitude
Well i hope you're not unaware
These situations
And why they occur

Two boys and two girls
And what a party
We could have had
So many souls in different worlds
And, what a difference
We're going to make
To someone who's special like you

Temptation's big blue eyes
They're disbelievers in a thin disguise
Well, i need a cause for my empty head
I've no illusions
And my flag is red

Two boys and two girls
And what a party
We could have had
So many souls in different worlds
And, what a difference
We're going to make
To someone who's special like you

Am i too serious
Maybe too young at heart
Too stupid to understand
My politics are a one night standCaptcha
Liedje China Crisis Temptation's Big Blue Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Temptation's Big Blue Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje China Crisis Temptation's Big Blue Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Temptation's Big Blue Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.