Songtekst van !!! (Chk Chk Chk): Bend Over Beethoven

Bend Over Beethoven


Infinite open eternity eternally just let it happen one hundred percent moment
Say fear is good cause that's how you know where you've got to break through
Yourself misunderstood why should you even care you're scared of you

before you know it, you're like don't don't don't stop
don't don't don't stop
Bend over beethoven
Tell mother the news

It don't matter what it means
Everybody knows that life's a dreamCaptcha
Liedje !!! (Chk Chk Chk) Bend Over Beethoven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bend Over Beethovenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje !!! (Chk Chk Chk) Bend Over Beethoven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bend Over Beethoven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.