We're On Our Way


(Aaah, aah)
Ooh, ah, ooh, ah
(Aaah, aah)

Saucers are a-flying
Flying in the sky
Saucers are a-flying
Flying, oh, so high

A woman's assassinated
She makes her life a dream
Burning like a fireball
Heading for eternity

[CHORUS]

We're on our way
We're on our way
We're on our way
We're on our way
We're on our way

Do do do do do

Ooh, ah, ooh, ah

Well, she rides on astral moonbeams
Sparkle in the night
She shines in the sky
Like a god up high
And, baby, it's outta sight

Ooh, ah, ooh, ah

Hurricanes and thunder
A spaceship's on the run
We're gonna bring the troops
To planet Earth
We're gonna move it on and on

[Repeat CHORUS]

Do do do do do

(Aaah, aah)
Ooh, ah, ooh, ah
Ooh, ah, ooh, ah
Ooh, ah, ooh, ahCaptcha
Widget
Liedje Chris Hodge We're On Our Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We're On Our Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chris Hodge We're On Our Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We're On Our Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.