We're On Our Way


(Aaah, aah)
Ooh, ah, ooh, ah
(Aaah, aah)

Saucers are a-flying
Flying in the sky
Saucers are a-flying
Flying, oh, so high

A woman's assassinated
She makes her life a dream
Burning like a fireball
Heading for eternity

[CHORUS]

We're on our way
We're on our way
We're on our way
We're on our way
We're on our way

Do do do do do

Ooh, ah, ooh, ah

Well, she rides on astral moonbeams
Sparkle in the night
She shines in the sky
Like a god up high
And, baby, it's outta sight

Ooh, ah, ooh, ah

Hurricanes and thunder
A spaceship's on the run
We're gonna bring the troops
To planet Earth
We're gonna move it on and on

[Repeat CHORUS]

Do do do do do

(Aaah, aah)
Ooh, ah, ooh, ah
Ooh, ah, ooh, ah
Ooh, ah, ooh, ahCaptcha
Piosenkę Chris Hodge We're On Our Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We're On Our Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We're On Our Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Hodge We're On Our Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.