Run Rudolph Run


Out of all the reindeer you know you're the mastermind
Run, run Rudolph, Randalph's ain't too far behind

Run, run Rudolph, Santa's got to make it to town
Santa make him hurry, he can take the freeway down
Run, run Rudolph a whizzing like a merry-go-round

Said Santa to a boy child "What have you been longing for?"
"All I want for Christmas is a Rock and Roll electric guitar"
And away went Rudolph a whizzing like a shooting star

Run, run Rudolph, Santa's got to make it to town
Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down
Run, run Rudolph a whizzing like a merry-go-round

Said Santa to a girl child "What will please you most to get?"
"A little baby doll that can cry, sleep, drink and wet"
And away went Rudolph a whizzing like a Saber jet

Run, run Rudolph, run, run Rudolph yeah
Run, run Rudolph, run, run Rudolph, run, run Rudolph
Santa Claus is coming to town

Run, run Rudolph, Santa's got to make it to town
Santa make him hurry, he can take the freeway down
Run, run Rudolph a whizzing like a merry-go-round

Run, run Rudolph, run, run Rudolph yeah
Run, run Rudolph, run, run Rudolph, run, run Rudolph
Santa Claus is coming to townCaptcha
Liedje Christmas Songs Run Rudolph Run is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Run Rudolph Runmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christmas Songs Run Rudolph Run downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Run Rudolph Run in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.