What Is Life


People gotta listen to what I say
Ain't no, it ain't no big thing
Make no thumbs about it
Droppin' your troubles at the doorway
Listen for me
What is life, what is life - it's just a party (x3)
Givin' it, givin' it all to me
People gotta listen to what I say
The music, revolution, and it's liberating me
Leave the dead weight and the world behind you
Listen for me
What is life, what is life - it's just a party (x3)
Givin' it, givin' it all to me
Leave your troubles at the doorway
Listen for meCaptcha
Liedje D I What Is Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Is Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D I What Is Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Is Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.