Fling


In my life, love couldn't find its way
Seemed like it all felt the same
Now you brought light, brighther than summer days,
This time around I hope that it stays

Even though you started out as a friend,
Since what I'm feeling, I just can't pretend
Nah, nah, no, no, no, no

You need to let me know you're feeling the same,
Then let's make this be more than a fling
Let's make this be more than a fling

Girl, everything you do, got me so into you,
Ain't nothing left to do
Let's make it more than a fling
It didn't take too long to fall in love so strong
So maybe we should make it more than a fling

I never thought that I could fall for you
Now I'm falling in love
I say why, they say love comes by,
When you don't even expect it to
Even though you started out as a friend,
Since what I'm feeling, I just can't pretend
Can't pretend any longer baby
You need to let me know you're feeling the same,
Then let's make this be more than a fling
Make it more than a fling

Girl, everything you do, got me so into you,
Ain't nothing left to do
Let's make it more than a fling
It didn't take too long to fall in love so strong
So maybe we should make it more than a fling

Girl, everything you do, got me so into you,
Ain't nothing left to do
Let's make it more than a fling
It didn't take too long to fall in love so strong
So maybe we should make it more than a fling

Girl I've got this feeling that I,
Just can't get enough of you, oh
Cause you've been so real in my life,
Don't take your love away,
Gotta make you mine, oh baby
Oh, I don't wanna do it all by myself,
Oh, no baby, make you more than a fling

Girl, everything you do, got me so into you,
Ain't nothing left to do
Let's make it more than a fling
It didn't take too long to fall in love so strong
So maybe we should make it more than a fling

Girl, everything you do, got me so into you,
Ain't nothing left to do
Let's make it more than a fling
It didn't take too long to fall in love so strong
So maybe we should make it more than a fling

Yeah, cause you're all I see,
And you're all I need, babyCaptcha
Liedje Da Brat Tyrese Fling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Da Brat Tyrese Fling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.