Stay In Touch


*talking*

I love you mama
And I want you to call me
Pleasestay in touch

Verse 1
*singing*
While i'm alone
I'm wonderin' where you are
And will me meet again
The time goes by
I still haven't heard from you
Mama I can't stand bein' alone
Can you understand how I feel
And all I ask of you
Is can you please

*chorus*
stay in touch
So I can feel you still love me
Don't you know that I'm the one who cares
Stay in touch
So I can feel you still love me
Don't you know that I'm the one who cares

Verse 2
Thinkin' 'bout the past
Of how we used to laugh and joke
Are you in who loves who the most
memories of mine
Of how you use to tell me you love me
And how much you care
ohh nooo
Can you understand how I feel
And all I ask of you, is can you please

*Chorus*Captcha
Liedje Da Brat Tyrese Stay In Touch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stay In Touchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Da Brat Tyrese Stay In Touch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stay In Touch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.