Songtekst van Darryl Worley: Spread A Little Love Around

Spread A Little Love Around


(Harley Allen/John Wiggins)

Sometimes this crazy world can make us all feel bad
I sit and watch the news and just get mad
We need to stop and smell the roses in the ground
So get out today
Spread a little love around

Talk to a neighbor
Volunteer a favor
Help out a stranger when his car's broke down
Take your wife a kissin'
When your kids talk - listen
It makes a lovely sound
Spread a little love around

You know it don't take to much to make somebody's day
A kind word or tender touch goes a long way
We can change the whole world if we start in our hometown
So get out today
Spread a little love around

Tell your mom you love her
Bear hug your brother
Treat your sister to a night out on the town
Throw the ball for Rover
Wrestle in the clover
Put a smile on that old hound
Spread a little love around

Slap your sweetheart's fanny
Tickle on old granny
Dance with the kids and act like a clown
A little tiny kiss and hug
Everybody needs that stuff
Turn a frown upside down
Spread a little love around

When this world gets you down
Spread a little love aroundCaptcha
Liedje Darryl Worley Spread A Little Love Around is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spread A Little Love Aroundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Darryl Worley Spread A Little Love Around downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spread A Little Love Around in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.