Songtekst van Darryl Worley: Nothin' But A Love Thang

Nothin' But A Love Thang


Lay down w/ me
Let me ease ur mind
Don't start thinkin
Baby we aint got time
No we aint got time
Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing
Rock me baby
Take me round the world
Im your man
And im here to please you girl
Im here to please you little girl

Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing
This kinda thing comes from heaven above
And i just can't get enough
No i can't get enough
Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing
Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing







Captcha
Liedje Darryl Worley Nothin' But A Love Thang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nothin' But A Love Thangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Darryl Worley Nothin' But A Love Thang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nothin' But A Love Thang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.