Songtekst van David Allan Coe: Meanwhile Back In Memphis

Meanwhile Back In Memphis


All the way from Memphis, babe
In search of something new
You tell me now
That Memphis, girl
Don't hold a thing for you

Hypnotized by gypsy lies
Like a moth drawn to the flame
In the crowd
You're just a faceless face
Another nameless name

Living on the handouts
Of the Jesus of your own choosing
The Christ you knew
In Memphis, girl
Could not win for losin'

Love beeds for your rosary
And your drugs to see you through
You're telling me
At seventeen
You know more that I do

Say farewell to LA
And your little coat of blue
'Cause meanwhile
Back in Memphis, girl
Our mama prays for you

All the way from Memphis, babe
In search of something new
You tell me now
At seventeen
You know more than I doCaptcha
Liedje David Allan Coe Meanwhile Back In Memphis is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Meanwhile Back In Memphismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje David Allan Coe Meanwhile Back In Memphis downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Meanwhile Back In Memphis in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.