Face Down Ass Up


(ah)
(mmm)
(ah)

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Ah make me cum baby
Make me cum baby
Ah make me cum by
Ooh I like it that way
Ah make me cum baby
make me cum baby
Ah make me cum ooooh

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

(mmm) we like to

Ah make me cum baby
Make me cum baby
Ah make me cum baby
Ooh I like that way
Ah make me cum baby
make me cum baby
Ah make me cum ooooh

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like itCaptcha
Liedje Deja Vu Face Down Ass Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Face Down Ass Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Deja Vu Face Down Ass Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Face Down Ass Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.