Fix A Heart


It's probably what's best for you
I only want the best for you
And if I'm not the best, then you're stuck

I try to sever ties and I,
Ended up with wounds to bind
Like you're pouring salt in my cuts
And I just ran out of band-aids
I don't even know where to start

'Cause you can't bandage the damage,
You never really can fix a heart

Even though I know what's wrong,
How can I be so sure
If you never say what you feel, feel?
I must have held your hand so tight,
You didn't have the will to fight
I guess you needed more time to heal

Baby I just ran out of band-aids
I don't even know where to start
'Cause you can't bandage the damage
You never really can fix a heart

You must be a miracle worker,
Swearin' up and down,
You can't fix what's been broken, yeah
Please don't get my hopes up, no no
Baby, tell me how could you
Be so cruel?

It's like you're pouring salt on my cuts

Baby, I just ran out of band-aids
I don't even know where to start
'Cause you can't bandage the damage
You never really can fix a heart
Baby, I just ran out of band-aids
I don't even know where to start

'Cause you can't bandage the damage
You never really can fix a heart
Oh no no no no
You never really can fix a heart
Oh no no no no
You never really can fix heart

You never really can fix my heartCaptcha

Commentaren

 
lolie     2011-10-29 05:28    
great song
Liedje Demi Lovato Fix A Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fix A Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Demi Lovato Fix A Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fix A Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.