Pow!


we say we know that love is true
i say we don't because we wouldn't do what we do
but thank God for consciousness and for the chance to regret
thank God that we're able to forgive and sometimes even forget
we can sit here and wait out the sun ???til another day
or we can suck it all up and we can set it straight
too many times do we act without a thought
and too many times do we lie and not get caught
how many days will we let pass with what we've done
with what we've said and where we've gone is this what we call loveCaptcha
Liedje Denison Marrs Pow! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pow!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Denison Marrs Pow! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pow! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.