Pow!


we say we know that love is true
i say we don't because we wouldn't do what we do
but thank God for consciousness and for the chance to regret
thank God that we're able to forgive and sometimes even forget
we can sit here and wait out the sun ???til another day
or we can suck it all up and we can set it straight
too many times do we act without a thought
and too many times do we lie and not get caught
how many days will we let pass with what we've done
with what we've said and where we've gone is this what we call loveCaptcha
Piosenkę Denison Marrs Pow! przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pow!, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pow!. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Denison Marrs Pow! w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.