Far And In Between


LA lady drives me crazy
I must confide what's on my mind
Well, I've been watching and I've been waiting
I see the signs you always lie

You wouldn't make it tough
You told me, you told me
You wouldn't break it off
You told me, you told me
You wanna fall in love!
You told me, you told me
You told me what I wanted to hear!

Every morning a different story
I smell the sex all on your breath
Well I've been down some with my bourbon
Make no mistake my heart will break

((Chorus))

Far, Far, Far and in between
Far, Far, Far and in between
OooOOooh

(((GUITAR SOLO)))

You wouldn't make it tough
You wouldn't break it off
You told me, you told me
You wanna fall in love!
You told me, you told me
You told me what I wanted to hear
You told me what I wanted to hear

You told me, you told me
You wanna fall in love
At least before you always told me

OooOOooh OooOOooh OooOOooh!Captcha
Liedje Diffuser Far And In Between is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Far And In Betweenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diffuser Far And In Between downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Far And In Between in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.