Songtekst van Kiki Dee: FAR AND FEW BETWEEN aka Dont Stop Loving Me

FAR AND FEW BETWEEN aka Dont Stop Loving Me


If this says run you know I'd run to him
And he'll always come to me
Though I never was the kind
To give it all to easily
If anybody ever found a friend you'll know
That I've found that friend in you
What a joy it is to find the one you love
In love with you
Oh don't stop loving me
When you want me to I'll run to you my friend
I can't stop loving you
Until the end
If you that you've found someone
Count the blessings offered you
For you know that they are few and far between
Who ever do
Oh don't stop loving me
When you want me to I'll run with you my friend
I can't stop loving you
Until the end
What a joy it is to find the one you love
Is loving you
Oh don't stop loving me
When you want me to I'll run with you my friend
I can't stop loving you
'Cause I couldn't live without your love my friend
Oh don't stop loving me
When you want me to I'll run to you
I can't stop loving you
'Cause I could never live without your love my friend
Don't stop don't stop loving meCaptcha
Liedje Kiki Dee FAR AND FEW BETWEEN aka Dont Stop Loving Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied FAR AND FEW BETWEEN aka Dont Stop Loving Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kiki Dee FAR AND FEW BETWEEN aka Dont Stop Loving Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje FAR AND FEW BETWEEN aka Dont Stop Loving Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.