Walk On By


what the world needs now is love sweet love,
its the only thing that theres just to little of,
What the world needs now is love sweet love,
no, not just for some but for everyone,
lord we dont need another mountain,
there are mountains and hillsides,
enough to climb,
there are oceams and rivers,
enough to cross, enough to last till the end of time,
what the world needs now is love sweet love,
its the only thing that theres just to little of,
What the world needs now is love sweet love,
no, not just for some but for everyone,
lord, we dont need another meadow,
there are cornfeilds and wheatfeilds,
enough to grow,
there are sunbeams and moonbeams,
enough to shine,
oh listen lord, if you want to no,
what the world needs now is love sweet love,
its the only thing that theres just to little of,
What the world needs now is love sweet love,
no, not just for some,
oh but just for every every everyone
what the world needs now (ohhhh)
is love sweet love (is love)
what the world needs now (ohhhh)
is love sweet love (is love)
what the world needs now (ohhhh)
is love sweet love (is love)
fadeCaptcha
Liedje Dionne Warwick Walk On By is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walk On Bymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dionne Warwick Walk On By downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walk On By in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.