Songtekst van Dionne Warwick: I Say A Little Prayer

I Say A Little Prayer


The moment I wake up
Before I put on my makeup
I say a little prayer for you
While combing my hair now
And wondering what dress to wear now
I say a little prayer for you

Forever, forever
You'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever
We never will part
Oh how I'll love you
Together, together
That's how it must be
To live without you
Would only mean heartbreak for me

I run for the bus dear
While riding I think of us dear
I say a little prayer for you
At work I just take time
And all through my coffee break time
I say a little prayer for you

Forever, forever
You'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever
We never will part
Oh how I'll love you
Together, together
That's how it must be
To live without you
Would only mean heartbreak for me

My darling believe me
For me there is no one
But you
Please love me too
I'm in love with you
Answer my prayer

Forever, forever
You'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever
We never will part
Oh how I'll love you
Together, together
That's how it must be
To live without you
Would only mean heartbreak for meCaptcha
Liedje Dionne Warwick I Say A Little Prayer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Say A Little Prayermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dionne Warwick I Say A Little Prayer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Say A Little Prayer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.