Slept So Long


You are, enemy
You are my hated enemy
I am enemy
Number one rated enemy
I'm labelled enemy
I am your mortal enemy
My actions enemy
Make me your bitter enemy

All the world around enemy
They're tearing up the ground enemy
They're drawn in by the sound
Enemy, enemy I must eliminate my Enemy

Your people, enemy
My people's hated enemy
What are you, enemy
Though a created enemy
Terminate the, enemy
Eradicate the hated enemy
I am an enemy
My very greatest enemy

You try to tell me that you love life
Then find another way to kill lifeCaptcha
Liedje Disturbed Slept So Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slept So Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disturbed Slept So Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slept So Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.