Slept So Long


Walking, waiting
Alone without a care
Hoping, and hating
Things that I can't bear

Did you think it's cool to walk right up
To take my life and fuck it up
Well did you
Well did you

I see hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside

Walking, waiting
Alone without a care
Hoping, and hating
Things that I can't bear

Did you think its cool to walk right up
To take my life and fuck it up
Well did you
I hate you

I see hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside

I've slept so long without you
It's tearing me apart, too
How to get this far
Playing games with this old heart

I've killed a million petty souls
But I couldn't kill you
I've slept so long without you

I see Hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside

I see Hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside
(repeat to fade)Captcha
Liedje Queen Of The Damned Slept So Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slept So Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Of The Damned Slept So Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slept So Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.