Punxie


I might be in the dark but you know who you are
They say you're the strangest one in the world
But i'm not worried no, no, no i'm not worried

You're such a punxsie thing hey looking for danger signs
Hey punxsie you don't talk to strangers

Others might put you down but myself i've finally found
That you're making my whole world go around
And it's no sacrifice no, no no it's no sacrifice

Sitting here thinking, thinking well
Sometimes in life sometimes in life
There are things you want i know what i want
There are things that you need i know what i need bet you were quite a toy when you were a baby
And baby that ain't that long ago
But you don't want no one to know
But you don't want no one to know

Chorus

Punxsie oh yeah things that you want
Punxsie oh yeah things that you need
Punxsie oh yeah
See you 'round and around see you aroundCaptcha
Liedje Divinyls Punxie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Punxiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Divinyls Punxie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Punxie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.