VICTORIA


LOOKING AT YOU SO MUCH TO SEE
EYES DIVINING LOOK BACK TO ME
VICTORIA VICTORIA
FROM MY OUTSIDE POINT OF VIEW
I LOOK INTO THIS WORLD OF YOU
VICTORIA VICTORIA

OH & I WANT TO SHOW WANT TO SHOW YOU NO HARM
AND I WANT TO ASK YOU WHEN WILL YOU SHOW YOUR CHARM
VICTORIA VICTORIA
EUPHORIA EUPHORIA VICTORIA

STORIES COMING FROM ME TO YOU
WERE TOURISTS TALKING SO MUCH TO DO
VICTORIA VICTORIA
FROM MY OUTSIDE POINT O F VIEW
I LOOK INTO THIS WORLD OF YOU
VICTORIA VICTORIACaptcha
Liedje Divinyls VICTORIA is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied VICTORIAmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Divinyls VICTORIA downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje VICTORIA in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.