Your Ole Handy Man


(Dolly Parton)

I have to mow the lawn
And I have to wash the car
And I'd just like to know
Just who you think you are

I'm gettin' tired of wagging
That old heavy garbage can
Your woman's gettin' tired
Of being your ole handy man

I have to run your water
And I have to wash your back
And I have to scrub the tub
After you have had your bath

You're as helpless as a baby
But I love you, understand
I'm just gettin' tired
Of being your ole handy man

Your woman's gettin' tired of being your ole handy man
Now I know you've got ten fingers
But where's your helpin' hand
I've just made a decision
I've stood all I'm gonna stand
Your woman's gettin' tired of being your ole handy man

I do everything for you
You never help yourself
An' I think I'd die from shock
If you raised a hand to help
Well, I'm not gonna keep it up
That's what you got planned
Your woman's gettin' tired of being your ole handy man

Your woman's gettin' tired of being your ole handy man
Now I know you got ten fingers
But where's that helpin' hand
I've just made a decision
I've stood all I'm gonna stand
Your woman's gettin' tired of being your ole handy man

Your woman's gettin' tired of being your ole handy manCaptcha
Liedje Dolly Parton Your Ole Handy Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Ole Handy Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolly Parton Your Ole Handy Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Ole Handy Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.